Po pomoc do radcy prawnego lub adwokata

Po pomoc do radcy prawnego lub adwokata

Czasem sytuacja życiowa zmusza nas do tego, że musimy skorzystać z fachowej pomocy prawnej. Dzieje się tak, gdy np. nie ma zgody w sąsiedztwie lub mamy kłopot z podziałem majątku. Albo ktoś nadużył naszego zachowania. I w wyniku tego ponieśliśmy straty. Chcielibyśmy rozwiązać nasz problem, lecz nie posiadamy wiedzy prawnej i nie wiemy, jak się do tego zabrać. Dochodzenie prawdy na własną rękę jest długotrwałe, a czasem niemożliwe do realizacji. Wówczas na przeciw wychodzą nam prawnicy tacy, jak radca prawny i Adwokat Poznań. Zarówno jeden, jak i drugi jest osobą kompetentną i może nam pomóc w załatwieniu naszego prawnego problemu. Każdy z nich może udzielić nam porad, jak i reprezentować nas przed właściwym organem prawnym. Każdy z nich jest absolwentem wyższych studiów prawniczych. Adwokat posiada odbytą aplikację adwokacką, zdany egzamin adwokacki i odbytą praktykę w adwokaturze. Radca prawny również złożył egzamin radcowski, odbył aplikacje radcowską. I został wpisany na listę radców prawnych po złożeniu ślubowania, gdyż jest to zawód zaufania publicznego. Polecane: Sprawy Spadkowe Poznań.

Comments are closed.